Pozvánky na Jarmark

07.06.2022
Velká pozvání od malých bojovníčků na 4. Charitativní jarmark pro NF Šance Onkolackům. Mnohokrát děkujeme dětem a jejich maminkám za natočení videa . 

Těšíme se!